Elleboogklachten

Elleboogklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Meestal zijn ze het gevolg van een trauma (botbreuk of een dislocatie) of van overbelasting. De meest bekende overbelastingsklachten van de elleboog zijn de tennis- en golferselleboog.

Tenniselleboog

Bij een tenniselleboog is de aanhechting van de pees aan de buitenzijde van de elleboog geïrriteerd. Dit is de pees van de strekspieren van de hand en vingers. Vaak ontstaat zo’n irritatie bij langdurig ‘verkeerd’ gebruik van de armen in het dagelijks leven (bijvoorbeeld werk). Een tenniselleboog gaat vaak gepaard met pijn rondom de elleboog en in de onderarm.

Ondanks dat de klachten vaak heel lokaal in de arm zitten, kan het zijn dat bewegingsbeperkingen in de rest van de arm, schouder, bovenrug of nek invloed hebben op de klacht. Daarom worden deze ook altijd onderzocht en eventueel meegenomen in de behandeling.

De behandeling bestaat uit het mobiliseren van beperkte gewrichten en myofasciale technieken van de onderarmspieren. Ook worden er meestal rekoefeningen van de onderarmspieren gegeven en oefeningen om de onderarmspieren te versterken. Daarnaast wordt er gekeken welke aanpassingen er in het dagelijks leven gedaan kunnen worden, om terugkeren van de klachten tegen te gaan.

Golferselleboog

Bij een golferselleboog is de aanhechting van de pees aan de binnenzijde van de elleboog geïrriteerd. Dit is de pees van de buigspieren van de hand en vingers. Net als bij de tenniselleboog ontstaat de irritatie vaak door langdurig verkeerd gebruik van de armen in het dagelijks leven.

De behandeling lijkt in grote lijnen op die van de tenniselleboog, echter zullen de oefeningen en adviezen wat anders zijn.

Elleboogklachten na trauma

Na een trauma van de elleboog (bijvoorbeeld een botbreuk), kunnen er problemen aanwezig zijn waar fysiotherapeutische begeleiding voor nodig is. Voor meer informatie over de werkwijze bij deze klachten zie revalidatie.

 
 
 
E-mailen
Bellen